IT T & T


Doel URLNoteHomesite
  • Zeer toegangkelijke IT encyclopedie
  • Microsoft Hotfix KB934428
  • Microsoft Hotfix voor W XP-sp3 en het gebruik van SSD HC flashkaarten groter dan 4Gb Microsoft Support center
  • Download Microsoft Office compatability pack
  • Converteert X-doxumenten naar standaard (Vb.: .docx e.d. naar .doc)Pas op taal versie MS Office Compatability